polski   English  

Statistics

Number of publications: 66077

Readers on-line: 2434

Total number of users since Jul 1, 2008: 41974965

Collection

Frequently read publications : Digital Repository of Scientific Institutes

Page1of2642 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Modern biology and the theory of evolution [628116]
 2. Słownik najstarszych nazwisk polskich : pochodzenie językowe nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich". T. 1 [203502]
 3. Postępy biochemii, Tom 53, Nr 4 [198223]
 4. Atlas motyli krajowych : z 218 wizerunkami kolorowemi motyli, ich gąsienic i poczwarek na 18 tablicach, i 30 rycinami w tekście [76865]
 5. Bibliografia Geografii Polskiej 1981 [76344]
 6. Acta biochimica Polonica, Vol. 21, No. 3, 1974 [57485]
 7. Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja [43764]
 8. Teoria nazw geograficznych = Theory of geographical names [42157]
 9. Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study) [41060]
 10. Acta Protozoologica, Vol. 25, Nr 4 [37732]
 11. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [37005]
 12. Tables de l'intérêt composé, des annuités et de l'amortissement [36563]
 13. European land use patterns = Modele użytkowania ziemi w Europie [35918]
 14. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [33229]
 15. Ptaki Warszawy : 1962-2000 [33149]
 16. Electrodes modified with carbon nanoparticles and enzymes [28139]
 17. Styl życia a zdrowie : z zagadnień promocji zdrowia [28097]
 18. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku , Cz. 2, Komentarz, indeksy [28012]
 19. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [27232]
 20. Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach = Progress of spatial planning in gminas [26621]
 21. Taxonomical, zoogeographical and phylogenetical relations among Indo - Pacific Psiloptera Dej., Dicercomorpha Deyr., and related genera (Coleoptera: Buprestidae) [25553]
 22. Acta biochimica Polonica, Vol. 20, No. 3, 1973 [24819]
 23. Polskie Archiwum Hydrobiologii, Tom XXI nr 2 = Polish Archives of Hydrobiology [24355]
 24. O hodowaniu morw [24147]
 25. Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 1, A-B [23737]