polski   English  

Statistics

Number of publications: 78193

Readers on-line: 848

Total number of users since Jul 1, 2008: 56086211

Collection

Frequently read publications : Digital Repository of Scientific Institutes

 1. Modern biology and the theory of evolution [680643]
 2. Słownik najstarszych nazwisk polskich : pochodzenie językowe nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich". T. 1 [292754]
 3. Postępy biochemii, Tom 53, Nr 4 [198764]
 4. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 5, L - M [173774]
 5. Atlas motyli krajowych : z 218 wizerunkami kolorowemi motyli, ich gąsienic i poczwarek na 18 tablicach, i 30 rycinami w tekście [105519]
 6. Bibliografia Geografii Polskiej 1981 [76678]
 7. Stosunki amerykańsko‑rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861‑1865) [74927]
 8. Acta biochimica Polonica, Vol. 21, No. 3, 1974 [57561]
 9. Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej : bibliografia. T. 2, Hasła osobowe P-Ż, utwory anonimowe i ulotne / [50287]
 10. Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja [44128]
 11. Tables de l'intérêt composé, des annuités et de l'amortissement [43878]
 12. Teoria nazw geograficznych = Theory of geographical names [43676]
 13. Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study) [41224]
 14. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [39756]
 15. Słownik poprawnej polszczyzny [38750]
 16. Acta Protozoologica, Vol. 25, Nr 4 [37885]
 17. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [36945]
 18. Styl życia a zdrowie : z zagadnień promocji zdrowia [36434]
 19. European land use patterns = Modele użytkowania ziemi w Europie [35991]
 20. Ptaki Warszawy : 1962-2000 [34596]
 21. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy [31163]
 22. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku , Cz. 2, Komentarz, indeksy [30520]
 23. Electrodes modified with carbon nanoparticles and enzymes [28293]
 24. Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach = Progress of spatial planning in gminas [26891]
 25. Księga duchów : Zasady spirytyzmu i praw moralnych z niego wynikających - Istnienie duchów - ich stosunek do ludzi. - O nieśmiertelności duszy. - O obecnem i przyszłem życiu człowieka. - podane przez wyższe duchy za pośrednictwem różnych medjów [26307]