polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 16 (1964)

Publication structure:
 • Sprawozdania Archeologiczne
  • T. 16 (1964)
   • Spis treści
   • Bukowska-Gedigowa, Janina, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady neolitycznej w Pietrowicach Wielkich, pow. Racibórz, w 1962 r.
   • Dzieduszycka-Machnikowa, Anna, 1964, Sprawozdanie z badań neolitycznej pracowni krzemieniarskiej nakopalnianej w Sąspowie, pow. Olkusz, w 1962 r.
   • Dzieduszycka-Machnikowa, Anna, 1964, Sprawozdanie z badań osady kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady eneolitycznej w Złotnikach, pow. Proszowice, w 1962 r.
   • Kamieńska, Jadwiga, 1964, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku neolitycznym w Malicach, pow. Sandomierz, w 1962 r.
   • Kamieńska, Jadwiga, 1964, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Samborcu, pow. Sandomierz, w 1962 r.
   • Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna, 1964, Badania archeologiczne osady kultury czasz lejowatych w Zawarży, pow. Pińczów, w 1962 r.
   • Burchard, Barbara, 1964, Sprawozdanie z wstępnych badań archeologicznych osady kultury czasz lejowatych w Lelowicach, pow. Proszowice, w 1962 r.
   • Wrotek, Leokadia, 1964, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stan. 5 w Mierzanowicach, pow. Opatów, w 1962 r.
   • Godłowska, Marta, 1964, Sprawozdanie z badań na stanowisku 3 w Kamyku, pow. Kłobuck
   • Gurba, Jan, 1964, Wyniki prac ratowniczych 1962 r. w Strzyżowie, pow. Hrubieszów
   • Gediga, Bogusław (1933- ), 1964, Badania wykopaliskowe na terenie osiedla obronnego kultury łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach w 1962 r.
   • Marciniak, Józef, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Korytnicy, pow. Jędrzejów, stan. I, w 1962 r.
   • Bukowski, Zbigniew (1931- ), 1964, Sprawozdanie z podwodnych badań archeologicznych w jeziorze Piłakno, pow. Mrągowo, w 1961 r.
   • Przewoźna, Krystyna, 1964, Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie powiatu Świecie, woj. Bydgoszcz, za rok 1962
   • Gedl, Marek, 1964, Sprawozdanie z badań cmentarzyska kultury pomorskiej w Starych Polaszkach, pow. Kościerzyna
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1964, Badania archeologiczne osady lateńsko-rzymskiej w Piwonicach w 1962 r.
   • Dąbrowska, Iwona, 1964, Badania archeologiczne we wsi Wesółki, pow. Kalisz, w 1961 r.
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1964, Badania archeologiczne cmentarzyska lateńsko-rzymskiego w Wesółkach, pow. Kalisz, w 1962 r.
   • Bender, Witold (1930-2015), 1964, Badania terenowe w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, w 1961 r.
   • Czerska, Barbara, 1964, Sprawozdanie z badań osady celtyckiej w Nowej Cerekwi, pow. Głubczyce, w 1962 r.
   • Pazda, Stanisław, 1964, Badania wykopaliskowe na terenie osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Lizawicach, pow. Oława, w 1962 r.
   • Gromnicki, Jan, 1964, Badania nad osadnictwem starożytnym rejonu Dalewic, pow. Proszowice, w 1962 r.
   • Godłowski, Kazimierz, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Opatowie, pow. Kłobuck, w 1962 r.
   • Godłowski, Kazimierz, 1964, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku z okresu późnorzymskiego w Żabieńcu, pow. Częstochowa, w 1962 r.
   • Łosiński, Władysław (1935- ), 1964, Sprawozdanie z badań archeologicznych Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1962 r.
   • Kostrzewski, Bogdan, 1964, Wyniki badań archeologicznych w Gieczu w latach 1960 i 1961
   • Mikołajczyk, Gabriela, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w podziemiach katedry gnieźnieńskiej w 1962 r.
   • Grzywaczyk, Teresa, 1964, Z badań wykopaliskowych nad osadą Św. Gotharda w Poznaniu w 1960 r.
   • Dąbrowska, Iwona, 1964, Badania archeologiczne na Zawodziu w Kaliszu w latach 1961 i 1962
   • Szenicowa, Wiesława, 1964, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznej osady we wsi Wesółki, pow. Kalisz, w. 1962 r.
   • Kozłowska, Ryta, 1964, Badania archeologiczne osady wczesnośredniowiecznej w Piwonicach w 1962 r.
   • Ostrowska, Elżbieta, 1964, Dalsze wyniki badań na terenie wrocławskiego grodu w 1961 r.
   • Kaźmierczyk, Józef (1926-1993), 1964, Badania archeologiczne w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu w 1962 r.
   • Kaźmierczyk, Józef (1926-1993), 1964, Z badań wykopaliskowych w Niemczy Śląskiej w 1962 r.
   • Lodowski, Jerzy, 1964, Z badań Barda Śląskiego w 1962 r.
   • Lodowski, Jerzy, 1964, Sprawozdanie z badań osady i cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Czeladzi Wielkiej, pow. Góra, w latach 1958-1960 i 1962
   • Kaźmierczyk, Józef (1926-1993), 1964, Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy w 1962 r.
   • Dąbrowska, Elżbieta (archeolog), 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku „Zamczysko" w Chrobrzu, pow. Pińczów, w latach 1959-1960
   • Dąbrowska, Elżbieta (archeolog), 1964, Badania prowadzone w 1962 r. w obrębie kościoła parafialnego w Zagości, pow. Pińczów
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1964, Sprawozdanie z prac terenowych przeprowadzonych w r. 1961 przez Zespół Badawczy dla Zastosowania Metod Geofizycznych w Archeologii
   • Wojciechowski, Włodzimierz, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Janówku, pow. Dzierżoniów, w 1962 r.
   • Gromnicki, Jan, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Igołomi (rejon wschód) w 1962 r.
   • Burchard, Helena, 1964, Wyniki badań wykopaliskowych w Wieliczce, pow. Kraków, w latach 1960-1962
   • Marciniak, Józef, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Witowie, pow. Kazimierza Wielka, w 1962 r.
   • Nosek, Stefan, 1964, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1958-1962 w Stradowie, pow. Kazimierza Wielka
   • Rogozińska-Goszczyńska, Renata, 1964, Sprawozdanie z badań na stanowisku Stradów III, pow. Kazimierza Wielka, za lata 1959-1962
   • Górska, Irena, 1964, Wyniki badań powierzchniowych w rejonie środkowego Orzyca w 1961 r.
   • Gedl, Marek, 1964, Wyniki badań zwiadowczych w powiecie chrzanowskim
   • Gedl, Marek, 1964, Sprawozdanie z badań powierzchniowych w dorzeczu Liswarty w 1961 r.
   • Gedl, Marek, 1964, Archeologiczne badania poszukiwawcze na terenie miasta Krakowa w 1960 r.
   • Dąbrowska, Elżbieta, 1964, Sprawozdanie z badań powierzchniowych prowadzonych w 1960 r. w dorzeczu Nidy
   • Moldenhawer, Konstanty, 1964, Szczątki roślinne ze stanowiska kultury łużyckiej w Szczecinie
   • Piaskowski, Jerzy (1922-2013), 1964, Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z cmentarzysk ciałopalnych w Błoniu, pow. Sandomierz i Chmielowie Piskowym, pow. Opatów
   • Klichowska, Melania, 1964, Wyniki badań próbek botanicznych ze stanowiska 5 w Wolinie Pomorskim z 1958 r.
   • Klichowska, Melania, 1964, Wyniki badań próbek botanicznych z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Bonikowie, pow. Kościan, z 1958 r.
   • Klichowska, Melania, 1964, Sprawozdanie z badań matriałów botanicznych ze stanowiska 1 w Bonikowie w 1959 r.
   • Klichowska, Melania, 1964, Szczątki roślinne zachowane w podziemiach katedry poznańskiej
   • Klichowska, Melania, 1964, Wyniki badań próbek botanicznych pobranych z warstwy II (ar 343) w Opolu w 1959 r.
   • Klichowska, Melania, 1964, Szczątki roślinne znalezione na szczycie Ślęży
   • Klichowska, Melania, 1964, Jakie owoce i nasiona roślin znaleziono w Krakowie na Wawelu w czasie prac archeologicznych w latach 1950 i 1954
   • Klichowska, Melania, 1964, Wyniki badań odcisków utrwalonych na polepie ze stan. 2 w Łazach (gmina Słupia Nowa), pow. Kielce, z 1960 r.