polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 21 (1969)

Publication structure:
 • Sprawozdania Archeologiczne
  • T. 21 (1969)
   • Spis treści
   • Grabowska, Małgorzata, 1969, Prace wykopaliskowe w Jaskini Bębłowskiej Dolnej
   • Ginter, Bolesław, 1969, Archeologiczne badania wykopaliskowe w Brzoskwini, pow. Chrzanów, w latach 1966 i 1967
   • Dagnan, Anna, 1969, Badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Wołowicach, pow. Kraków
   • Makiewicz, Tadeusz, 1969, Cmentarzysko grobowców kujawskich w Wietrzychowicach, pow. Koło
   • Wojciechowski, Włodzimierz, 1969, Dalsze badania osady w Sicinach, pow. Góra
   • Milisauskas, Sarunas, 1969, Domy słupowe kultury ceramiki wstęgowej rytej w Olszanicy, pow. Kraków
   • Cabalska, Maria, 1969, Badania archeologiczne w Chełmie, pow. Bochnia
   • Kruk, Janusz, 1969, Sondażowe badania wykopaliskowe w rejonie wideł Nidzicy i Sancygniówki
   • Głosik, Jerzy, 1969, Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1966-1967 w Surażu nad Narwią, pow. Łapy
   • Chmielowska, Aldona, 1969, Badania na cmentarzysku kultury wschodnio-pomorskiej w Sarnówku, pow. Łódź
   • Kaszewski, Zdzisław, 1969, Cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu w miejscowości Pęczniew-Pólko, stan. 1, pow. Poddębice
   • Gedl, Barbara, 1969, II sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku w Jaworznie
   • Dąbrowski, Jan (1934- ), 1969, Badania stanowisk kultury łużyckiej w powiecie Chełm Lubelski w 1967 roku
   • Bender, Witold (1930-2015), 1969, Prace terenowe w miejscowości Otalążka, pow. Grójec, w latach 1966-1967
   • Kaszewska, Eleonora, 1969, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, pow. Łódź
   • Makiewicz, Tadeusz, 1969, Dalsze badania w Przywozie, pow. Wieluń
   • Dąbrowska, Iwona, 1969, Dalsze badania archeologiczne w Piwonicach
   • Domański, Grzegorz (1939- ), 1969, Wyniki badań zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich w okolicy wsi Luboszyce, pow. Lubsko
   • Domański, Grzegorz (1939- ), 1969, Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Opolu-Groszowicach w latach 1966-1967
   • Różycka, Maria Teresa, 1969, Zespół osadniczo-produkcyjny w Psarach, pow. Góra
   • Godłowski, Kazimierz, 1969, Kontynuacja badań wykopaliskowych w dorzeczu Liswarty (Rybno, Żabieniec, Opatów)
   • Łosiński, Władysław (1935- ), 1969, Dalsze badania archeologiczne w Świelubiu, pow. Kołobrzeg
   • Łosiński, Władysław (1935- ), 1969, Badania archeologiczne w Skroniu, pow. Kołobrzeg
   • Hilczerówna, Zofia, 1969, Pierwsze systematyczne prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kaszowie, pow. Milicz
   • Szymański, Wojciech (1932- ), 1969, Dalsze badania sondażowe grodzisk w powiecie płockim
   • Rauhutowa, Jadwiga, 1969, Prace wykopaliskowe w Czersku, pow. Piaseczno, w latach 1965-1967
   • Głosek, Marian (1941-), 1969, Badania na grodzisku w Smulsku i osadzie w Boleszynie, pow. Turek
   • Kamińska, Janina, 1969, Grodzisko z XIII-XIV w. w Podłężycach, pow. Sieradz
   • Chmielowska, Aldona, 1969, Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Rękoraju, pow. Piotrków Trybunalski
   • Lodowski, Jerzy, 1969, Badania ratownicze na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. Świdnica
   • Gediga, Bogusław (1933- ), 1969, Prace wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu w 1967 roku
   • Dąbrowska, Elżbieta, 1969, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym (grupa II) w Raciborzu-Oborze
   • Wowra, Małgorzata, 1969, Wyniki badań ratowniczych osady wczesnośredniowiecznej w Warłowie, pow. Lubliniec
   • Jodłowski, Antoni, 1969, Wczesnośredniowieczne urządzenia solankowe w Wieliczce
   • Jodłowski, Antoni, 1969, Dalsze badania archeologiczne w Wieliczce na terenie zamku żupnego
   • Hoczyk, Stanisława, 1969, Ponowne badania wykopaliskowe osady wczesnośredniowiecznej na Czwartku w Lublinie
   • Hensel, Witold (1917-2008), 1969, Saint-Jean-le-Froid: prace wykopaliskowe w latach 1965-1966
   • Perzyńska-Holasowa, Maria, 1969, Wstępne badania w Rybitwach i Łącku, pow. Inowrocław
   • Danielczyk, Bożena, 1969, Badania powierzchniowe w dorzeczu górnej Noteci
   • Gołubkow, Jerzy, 1969, Badania terenowe Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu w 1967 roku
   • Pazda, Stanisław, 1969, Dalsze badania wykopaliskowe w Lizawicach, pow. Oława
   • Pazda, Stanisław, 1969, Wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku osadniczym koło Wołowa (dawniej Piotroniowice)
   • Jodłowski, Antoni, 1969, Badania archeologiczne nad początkami eksploatacji soli w Małopolsce
   • Kruk, Janusz, 1969, Badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w dorzeczu Dłubni
   • Machnik, Jan (1930- ), 1969, Survey of Investigations of the Stone and Early Bronze Ages in Poland in 1968
   • Woźniak, Zenon (1931- ), 1969, Survey of Investigations of the Bronze and Iron Ages in Poland in 1968
   • Zoll-Adamikowa, Helena (1931-2000), 1969, Results of the 1968 Excavations of Early Medieval Sites in Poland
   • Ginter, Bolesław, 1969, Schyłkowopaleolityczny harpun z Łukomia-Kolonii, pow. Sierpc
   • Klichowska, Melania, 1969, Odciski roślinne na neolitycznej ceramice ze stanowiska nr 3 w Rybitwach, pow. Inowrocław
   • Klichowska, Melania, 1969, Odciski jęczmienia zwyczajnego na neolitycznej polepie z Sobociska, pow. Oława
   • Kruk, Janusz, 1969, Grób szkieletowy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Michałowicach, pow. Kraków
   • Klichowska, Melania, 1969, Dalsze badania odcisków roślinnych na neolitycznej polepie z Janówka, pow. Dzierżoniów, z 1966 roku
   • Wiklak, Henryk, 1969, Grób kultury ceramiki sznurowej w Eufemii, pow. Poddębice
   • Kapica, Zdzisław, 1969, Opracowanie antropologiczne szkieletu z grobu kultury ceramiki sznurowej w Eufemii, pow. Poddębice
   • Machnik, Jan (1930- ), 1969, Grób kultury ceramiki sznurowej w Charsznicy, pow. Miechów
   • Klichowska, Melania, 1969, Zawartość próbki z wykopalisk w Odrach, pow. Chojnice, z 1962 roku
   • Klichowska, Melania, 1969, Szczątki roślinne z Latkowa, pow. Inowrocław, z okresu poźnorzymskiego
   • Giżbert, Wanda, 1969, Wyniki badań nad resztkami roślinnymi z Majkowic, pow. Proszowice
   • Giżbert, Wanda, 1969, Znaleziska roślinne z dwu jam późnorzymskich w Nowej Hucie-Mogile
   • Klichowska, Melania, 1969, Badania nad pestkami owoców ze Wzgórza Tumskiego w Płocku, z 1966 roku
   • Klichowska, Melania, 1969, Rośliny uprawne i chwasty z grodziska wczesnośredniowiecznego w Orszymowie, pow. Płock, z 1966 roku
   • Stattler, Ewa, 1969, Posiedzenie naukowe Instytutu Historii Kultury Materialnej z udziałem B.A. Rybakowa
   • Szafrański, Włodzimierz (1920-1998), 1969, Sprawozdanie z działalności Komisji Archeologicznej Komitetu Nauk Historycznych PAN za rok 1967