polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XVI (2010)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XVI (2010)
   • Napis, Seria XVI (2010), Spis treści
   • Wójcicki J. - Literatura i rytuały [Wstęp]
   • Junkiert M. - Nieczytelne gesty. Wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenesa
   • Kościańczuk M. - Analiza języka jako znaku kultury. Eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich
   • Brzostowska-Tereszkiewicz T. - Semantyczne rytuały Olgi Freudenbergi Izraila Frank-Kamienieckiego
   • Choroszy J. A. - Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej
   • Winiarska-Górska I. - Zagadnienie ceremonii w szesnasto- i siedemnastowiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny
   • Chojnowski Z. - Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone (na przykładzie "piosnek adwentowych")
   • Felski W. - Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej
   • Jarczykowa M. - Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku
   • Trębska M. - Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku
   • Mazurkowa B. - Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans
   • Trybuś K. - Rytuał i pamięć w "Dziadach". Uwagi do stanu badań
   • Trościński G. - Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego
   • Zając G.- Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie - powieściami w "nieludzkie przesądy" i "śmieszne zabobony"
   • Karolak S. - Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej)
   • Baczewski S. - Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej. O próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia
   • Norkowska A. - Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787)
   • Maksimowicz K. - Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych
   • Szczot M. - Między "sacrum" a "profanum". Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego
   • Ślusarska M. - Między polityką a religią. O rytuałach i rytualności konfederacji barskiej
   • Wąsacz A. - "Na powrót wojska" - obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809-1814
   • Lijewska E. - Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida "Wanda"
   • Kuciński P. - Rytuały demokracji - święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami
   • Michałowski P. - "Słońce - świeci; Razem!". Wiersz pierwszomajowy jako rytuał
   • Woźniak-Łabieniec M. - Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej
   • Dąbrowska D. - Rytuały religijno-patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku
   • Giemza L. - Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii
   • Głażewski J. - Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek rytualnej poezji masońskiej
   • Pąkciński M. - Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena)
   • Kaleta P. - Modlitwy Grochowiaka
   • Kaniewska B. - Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli
   • Grabowski M. - Rytuały magiczne i chrześcijańskie w "spiskach" tatrzańskich
   • Żmidziński J. - Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii
   • Pacukiewicz M. - Literatura alpinistyczna jako "sobąpisanie"
   • Kaliszewski W. - Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie