polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XV (2009)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XV (2009)
   • Napis, Seria XV (2009), Spis treści
   • Maciejewski J. - Umysły zniewolone. Literatura pod presją [Wstęp]
   • Baczewski S. - Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. Rekonesans
   • Wichowa M. - Traktat Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie Augustyna Kochańskiego - dyskurs religijny "de contemptu mundi". Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła
   • Krzysztofik M. - "O niepłodności w stanach małżeńskich" - czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe
   • Roćko A. - "Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…" - osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja?
   • Maciejewska I. - "Te rzeczy…" - przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich)
   • Maksimowicz K. - Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej?
   • Kaliszewski W. - O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej
   • Has A. - Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789-1794
   • Kuźma M. - Walka "Korespondenta Warszawskiego" z cenzurą - rekonesans badawczy
   • Kowalewska D. - "Do mego Cenzora". Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami
   • Puzio K. - Romantyczna parabola polityczna w "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego
   • Stoch E. - Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku - na przykładzie życia kulturalnego Lublina
   • Tuszyńska K. - Strategie niedoczytania: Maria Bartusówna
   • Dziugieł-Łaguna M. - Ezop opowiada "Lalkę". O werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa
   • Płachecki M. - Przyczynek do sporu "młodej" i "starej prasy"
   • Nowicki R. - Druki okolicznościowe świadectwem walki z uciskiem narodowym
   • Bąbel A., Grabowska-Kuniczuk A. - "Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości". Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach "savoir-vivre’u"
   • Matuszek G. - Upiorne zniewolenie - odkryte i ukryte w dramatach Ibsena
   • Grotowska A. - "O czym się nawet myśleć nie chce, a jednak trzeba o tym mówić". O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce
   • Legutko G. - "Jaskółka" uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą
   • Pycka A. M. - Melpomena pod nadzorem, czyli dramat z dramatem w dobie socrealizmu
   • Pąkciński M. - Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań
   • Woźniak-Łabieniec M. - Strategie literackie wobec zapisu cenzury. Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezjiw latach pięćdziesiątych
   • Maciejewski J. - Cenzura w Polsce w latach 1957-1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy
   • Szydłowska J. - Ocenzurowane dziedzictwo. Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie
   • Wzorek A. - O autocenzurze w zbiorze opowiadań "Gdzie jest Siwobrody?" Stanisława Rogali
   • Frankowiak A. - Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciota - Żydowica - odludek)
   • Maksimowicz K. - "Literatura konfederacji barskiej", pod redakcją Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, t. 1-4, Warszawa 2005-2009, wyd. DiG
   • Kaliszewski W. - "Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku", opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008, ss. 478.
   • Dziubecki T. - Alina Kowalczykowa, "Świadectwo autoportretu", Warszawa 2008, wydawcy: Biblioteka WWSH, Fundacja Humanistyczna, IBL PAN, ss. 187 (187 ilustracji + indeks nazwisk)