polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria V (1999)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria V (1999)
   • Napis, Seria V (1999), Spis treści
   • Wójcicki J. - Wstęp
   • Adamiec D. - O de sakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku)
   • Winiarska I. - Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z "Agendy Gdańskiej"
   • Popławska H. - "Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka" - autobiografia parenetyczna z początku XVII w.
   • Wichowa M. - Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy
   • Ślusarska M. - Felicjan Wykowski (1728-1784) - zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich
   • Treger B. - Franciszek Salezy Jezierski: "Dwa wystąpienia trybunalskie"
   • Treger B. - Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego
   • Grześkowiak-Krwawicz A. - Publicystyczna dyskusja wokół "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego" Stanisława Staszica
   • Zatorska I. - Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo
   • Wójcicki J. - Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem
   • Hamanowa M. - Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego
   • Sudolski Z. - Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata - czyli u początków romantycznej recepcji Baru
   • Wiśniewska I. - Wincenty Kamieński: "Itinerarium"
   • Wiśniewska I. - Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do "Itinerarium" Wincentego Kamieńskiego
   • Szelwach G. - Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim
   • Wichrowska E. Z. - "Wstań i chodź...". Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego
   • Wójcicka Z. - Juźwikiewicz Julian: "Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu"
   • Wójcicka Z. - O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza
   • Rejter A. - Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy
   • Bąbel A. M. - "Gospodyni doskonała" - pozytywizm stosowany
   • Dębska A. - Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego
   • Kaliszewski W. - "Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788-1789", z papierów Edmunda Rabowicza opracowała Krystyna Maksimowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 377
   • Dąbrowska D. - Literatura jako element całości kulturowej
   • Dębska A. - Sarajewo opłakane
   • Dębska A. - Dobrochna Dabert, "Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego", Poznań 1998, Wydawnictwo WiS, ss. 278; Danuta Dąbrowska, "Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990", Szczecin 1998, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 206
   • Grabowska A. - Andrzej i Remigiusz Pettyn, "Wielka księga anegdot", Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998, ss. 354.
   • Paja A. - Marta Karasińska, "Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci", Poznań 1998, Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" t. 9, ss. 199; Alicja Baluch, "Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim)", Kraków 1998, Wydawnictwo Edukacyjne, ss. 121