polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, rok I (XLIII) 2008

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok I (XLIII) 2008
   • Bachórz J. - O potrzebie scalania polskiego wieku XIX
   • Sobieraj T. - Kulturowy model dziewiętnastowieczności
   • Paczoska E. - Latarnia czarnoksięska, czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność
   • Ławski J. - Mickiewicz, wspólnota, historia
   • Maciejewski J. - Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość
   • Wiśniewska L. - Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym
   • Ihnatowicz E. - Wiek XIX w "Wieku"
   • Kołtoniak A. - Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1898–1907
   • Matz W. - Stan nieestetyczności i stan estetyczności. Trzy życia i trzy książki
   • Kowalczuk U. - „Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności”, pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007
   • Zajkowska J. - Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza”, pod red. Janiny Szcześniak, Lublin 2007
   • Zawadzka D. - Michał Kuziak, „Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza”, Słupsk 2006
   • Korotkich K. - Leszek Libera, „Zraniona iluzja. O «Balladynie» Juliusza Słowackiego i «Kocie w Butach». Ludwiga Tiecka”, Zielona Góra 2007; Ludwig Tieck, „Kot w butach * Świat na opak”, przełożył, objaœśnieniami i posłowiem opatrzył Leszek Libera, Zielona Góra 2007
   • Bezubik K. - Barbara Noworolska, „Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia”, Białystok 2005; Małgorzata Chwedczuk, „Drzewa Elizy Orzeszkowej”, Toruń 2007; Anna Chomicz, „Komunikacja epistolarna w pozytywizmie (na materiale twórczości Elizy Orzeszkowej)”, Toruń 2007
   • Obsulewicz-Niewińska B. - Ida Sadowska, „Wśród swoich i wśród obcych. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny”, Kielce 2007
   • Dziugieł-Łaguna M. - Barbara Wachowicz, „«Ty jesteś jak zdrowie». Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem”, Warszawa 2007
   • Samborska-Kukuć D. - „Wilno literackie na styku kultur”, pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007
   • Saganiak M. - Daniel H. Valsecchi, „Między polityką a metapolityką. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817–1835)”, Kraków 2007
   • Szymanis E. - Stanisław Makowski (1931–2008)
   • Prussak M. - Zofia Stefanowska (1926–2007)
   • Głażewski J. - Jadwiga Ziętarska (1928–2008)
   • Gołuński M., Kładź M. - Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
   • Uchwała Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
   • Rudkowska M. - Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach TLiAM od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007
   • Wiek XIX, rok I (XLIII) 2008, Spis treści