polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014
   • Berkan-Jabłońska M. - Mary Hutton, czartyzm i echa powstania listopadowego
   • Budrewicz A. - Przekład, parafraza czy plagiat? „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego po angielsku
   • Dąbrowicz E. - Wergiliusz Maurycego Mochnackiego. Dziedzictwo antyczne w polemikach przedpowstaniowych
   • Budrewicz T. - Symetria w nowelach Bolesława Prusa
   • Paczoska E. - Od szkicu do obrazu i z powrotem. „Pod szychtami” Bolesława Prusa
   • Sobieraj T. - „W walce z życiem”, czyli „historia naturalna i społeczna rodziny” Bolesława Prusa prolegomena do naturalizmu
   • Ratajczak W. - Proces. O sądzeniu w nowelach Bolesława Prusa
   • Legutko G. - Prusowski tryptyk ontologiczny („Cienie” – „Sen” – „Nic nie ginie!”)
   • Karpowicz-Słowikowska S. - Niebłahy drobiazg. „On” Bolesława Prusa
   • Borkowska G. - „Lalka” – kobiety, mężczyźni, miłość
   • Maciąg K. - Czy Bolesław Prus był ekonomicznym fantastą? Kariera finansowa Stanisława Wokulskiego w kontekście dziewiętnastowiecznych realiów ekonomicznych
   • Bobrowska B. - Profesor Dębicki w Borkach (Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus)
   • Szleszyński B. - Kolonialne fantazje i kolonialne koszmary w „Zemście” Bolesława Prusa
   • Sztachelska J. - „Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana
   • Chemodanova O. - Z dziejów ukraińskiej recepcji „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza
   • Czajkowska A. - Szlachcic w salonie. „Wieczory” w literaturze XIX i XX wieku wobec romantycznej gawędy
   • Piwowarczyk A. - Opowieści znad krawędzi. Szaleństwo i szaleńcy w „Opowieściach niepokojących” Josepha Conrada
   • Babilas D. - Queen Victoria’s Canine Companians
   • Świtek G. - Małpiarnia malarza. Darwinizm w twórczości Gabriela von Maxa
   • Schollenberger J. - „Sympathy beyond the confines of man…”. Karol Darwin wobec zwierzęco-ludzkich praktyk codzienności
   • Forajter W. - Krowy Karola Darwina i „bydło” Wacława Nałkowskiego. O paradoksach etyki ewolucjonistycznej
   • Rudkowska M. - Ostatnie z bajek. Romantyczna iluzja wspólnoty ludzko-zwierzęcej i jej rozpad
   • Skała A. - O psiej perspektywie, oślej autobiografii i etosie kukułki. Uwagi nad pisarstwem Adolfa Dygasińskiego
   • Wiśniewska L. - Metoda mityczno-paradygmatyczna a symetrie (historii) literatury
   • Zawadzka D. - „Styl romantyczny” a komparatystyka Joachima Lelewela. Rekonesans
   • Kallenbach J. - Przygoda bibliotekarza. (Opracowali Józef Malinowski, Marek Wedemann)
   • Winek T. - Adam Mickiewicz wśród wydawców i cenzorów. Rec.: Małgorzata Rowicka, „Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów”, Warszawa 2014
   • Woźniewska-Działak M. - Portretowanie arcydzieła. Rec.: Rolf Fieguth, „Zaproszenie do «Quidama». Portret poematu Cypriana Norwida”, Kraków 2014
   • Zajkowska J. - Wiktor Gomulicki wciąż poznawany. Rec.: „Wiktor Gomulicki znany i nieznany”, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Toruń 2012
   • Bialik K. - Scena i polityka – teatralne życie Grodzieńszczyzny. Rec.: Zbigniew Jędrychowski, „Teatra grodzieńskie 1784–1864”, Warszawa 2012
   • Janek A. - Perspektywa innej perspektywy. Nad książką Anny Janickiej „Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki”. Rec.: Anna Janicka, „Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki”, Białystok 2013
   • Igliński G. - Teatralne ambicje i niespełnione oczekiwania. Rec.: Anna Podstawka, „Dramaturgia Macieja Szukiewicza”, Lublin 2006
   • Korzeniowska-Bihun A. - O dramacie modernistycznym polskim i ukraińskim w ujęciu porównawczym. Rec.: Наталія П. Малютіна, „Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій. Mонографія”, Одеса 2013
   • Ławski J. - Krew: „Tętno epoki”. Z historii jednego motywu. Rec.: Marek Kurkiewicz, „Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski”, Bydgoszcz 2013
   • Czerwiński G. - Ukraińskie spojrzenie na dialogi Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ukrainą. Rec.: Ростислав Радишевський, „Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною”, Київ 2012
   • Kochańska A. - O laleczkach i lwach (salonowych). Rec.: Elżbieta Umińska-Tytoń, „Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów”, Łódź 2011
   • Zabielski Ł. - Nowy głos w sprawie dziesięciowiekowego sporu. Rec.: Urszula Cierniak, „Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej myśli i literaturze rosyjskiej”, Częstochowa 2013
   • Kłak Cz. - Jan Wiktor Lachendro (1934–2010)
   • Kłak Cz. - Barbara Lachendrowa (1944–2012)
   • Wejs-Milewska V. - Elżbieta Feliksiak (1937–2015)
   • Paczoska E. - Profesor Stanisław Fita i pokolenie Szkoły Głównej
   • Czajkowski K. - Sprawozdanie z obchodów 220. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej (Częstochowa – Szczekociny, 5–7 czerwca 2014)
   • Utkowska B. - Sprawozdanie z konferencji „Stefan Żeromski – kim był, kim jest?” (Kielce, 2–4 października 2014)
   • „Pisma wszystkie” Bolesława Prusa. Informacja wydawnicza
   • Wiśniewska L. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2013
   • Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014, Table of contents