polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Seria XXIII (2017)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XXIII (2017)
   • Wolska B. - Wstęp. Łamanie pieczęci. List jako szczególny gatunek literacki
   • Jarczykowa M. - Familijne "pisania" żon i córek Radziwiłłów z XVII wieku
   • Maciejewska I. - Intrygujący trójgłos - małżeństwo Magdaleny i Hieronima Floriana Radziwiłłów w świetle listów Konstancji z Gnińskich Czapskiej
   • Urbańska M. - Listy prozatorskie w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” - autorzy, tematy, funkcje
   • Półchłopek T. - Epistolarny portret cesarskiego szambelana - mecenasa polskiej kultury. Korespondencja Stanisława Dunina Borkowskiego do autora „Parafiańszczyzny ”
   • Sztachelska J. - Z wycieczki na Wschód. O innej Europie oraz o gatunkowej płynności listu w korespondencjach podróżniczych Henryka Sienkiewicza
   • Krajewska M. - Listy Marii Konopnickiej do rodziny Majewskich w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
   • Dorosz B. - „Co by było, gdyby...”, czyli o (dwóch) możliwych, a niezrealizowanych historiach emigracyjnych
   • Głębicka E. - Rzecz prywatna, rzecz sekretna. O granicach intymności w korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946-1948
   • Mazurkowa B. - Cztery nieznane listy Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1804-1805)
   • Linowski A. - [Listy do Adama Kazimierza Czartoryskiego]
   • Wiśniewska I. - Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN - anegdota kostiumowa
   • Utkowska B. - Listy Jana Lemańskiego do Stefana Żeromskiego i jego rodziny
   • Bąbel A. - Siedem kartek, siedem nieszczęść. Fragmenty dziennika Marii z Trębickich Faleńskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej
   • Fragmenty dziennika Marii Faleńskiej
   • Legutko G. - Edytorskie problemy i wątpliwości związane z polskim wydaniem rosyjskojęzycznych listów Marii Sieroszewskiej do ojca (1925-1933)
   • Dzienisiewicz D., Wierzchoń P. - Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania
   • Hałaczkiewicz J. - Elektroniczne wydawanie zbiorów korespondencji - dokonania i perspektywy
   • Zając G. - Trembecki czy Wybicki? Raz jeszcze o autorstwie wiersza "Do Kajetana Węgierskiego"
   • Wąsik B. - Na cenzurowanym - trudne relacje między kobietami w powieściach Zofii Niedźwiedzkiej
   • Budrowska K. - O twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. Materiał archiwalny z zespołu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z połowy 1955 roku
   • Gardocki W. - "Kukułki lecą, lecą" (1987). Pierwowzór opowieści "Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze" Tadeusza Nowaka
   • Nowak T. - Kukułki lecą, lecą
   • Lutomierski M. - Listy emigrantów
   • Pąkciński M. - Ku zbliżeniu z rosyjską kulturą
   • Kadulska I. - Kaligrafia - sztuka chińskich znaków
   • Napis Seria XXIII (2017), Spis treści