polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok X (LII) 2017
   • Bartol K. - Zepchnąć poezję na margines. Dylematy epikurejczyków co do miejsca poezji w świecie (i ich dziewiętnastowieczne pogłosy)
   • Sobieraj T. - W stronę użyteczności, piękna, wyobraźni. Kilka uwag o metapoetyckich koncepcjach polskiej krytyki literackiej okresu pozytywizmu (Zarys problematyki)
   • Kowalczuk U. - Poezja i poeci między krytyką a historią literatury. Uwagi po lekturze kilku recenzji Stanisława Tarnowskiego
   • Berkan-Jabłońska M. - Twórczość poetycka kobiet na łamach polskich pism kobiecych i rodzinnych lat 1865–1870
   • Zajkowska J. - Dziewiętnastowieczny realizm w służbie poezji – przypadek „poematów brukowych” (na materiale „Tygodnika Ilustrowanego”)
   • Kościewicz K. - Poezja na łamach prasy codziennej w 1870 roku. Prolegomena (na materiale „Kuriera Warszawskiego”)
   • Kochanowski M. - Gogo. Wizerunek antypatriotycznego modnisia w wierszach satyrycznych z lwowskiego „Szczutka” (z lat 1871–1877)
   • Dybizbański M. - Poetycki teatrzyk małych form dramatycznych na łamach „Muchy” i „Kolców” w latach siedemdziesiątych XIX wieku
   • Okulicz-Kozaryn M. - Wiedza i poezja w „Życiu” Zenona Przesmyckiego (Miriama)
   • Czabanowska-Wróbel A. - Wacław Rolicz-Lieder – niewczesny i nowoczesny
   • Sosnowski M. - Na obrzeżach literatury. Portret Andrzeja Rocha Świętochowskiego – poety dziedziczonej traumy
   • Januškevič J. – „Piszę w nieznanym języku białoruskim”. Przyczynek do biografii Wojnisława Sulimy Sawicz-Zabłockiego jako poety polsko-białoruskiego
   • Bagłajewski A. - Zapomniana „chłopska odyseja” Kornela Ujejskiego (przyczynek do badań nad poezją pogrobowców romantyzmu)
   • Budrewicz T. - Sonet Adama Asnyka „Smutni rycerze…”. Dwie redakcje i replika
   • Samborska-Kukuć D. - O użyteczności poezji „na marginesie cywilizacji” – casus Tytusa Chyliczkowskiego
   • Piotrowska M. - „Mens sana in corpore sano”. Prolegomena do poezji „Sokołów” w „Przewodniku Gimnastycznym «Sokół»” 1881–1894
   • Pawłowska M. - Poezja pokarmem duszy (dla dziennikarskiego bałamuta). „Poetyczność” według Prusa-humorysty
   • Tupacz Ł. - „Althea” Felicjana Faleńskiego – między dziewiętnastowiecznym dramatem a oratorium
   • Speičytė B. - Przełom w tradycji. Maironis a polska poezja romantyczna
   • Occheli V. I. - Ilia Czawczawadze i krąg literackich związków polsko-gruzińskich w XIX wieku
   • Gracz-Chmura E. - Wybór pism niewydanych Anny Libery (Krakowianki)
   • Mazur A. - Na tropach tajemniczego M.K
   • Rudkowska M. - Stanisława Stempowskiego notatka o poetach z „jego pokolenia”
   • Sobieraj T. - Przywracanie głosów. Rec.: "Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia", wybór i opracowanie Sabina Brzozowska i Marek Dybizbański, Opole 2016
   • Mazur A. - Miron wśród prądów epoki. Rec.: Marta Barańska, "Twórczość Aleksandra Michaux (Mirona) wobec prądów ideowych i artystycznych XIX wieku", Poznań 2016
   • Pekaniec A. - Efektywność mimikry. Rec.: Mateusz Skucha, Niesytość pragnienia. W kręgu młodopolskiej liryki kobiet, Kraków 2016
   • Borkowska G. - Ofelia nie idzie do klasztoru. Rec.: Katarzyna Czeczot, "Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje", Seria „LupaObscura”, Warszawa 2016
   • Węgrzyn I. - W pułapce narodowych literatur (przypadek Tadeusza Bułharyna). Rec.: Abram I. Rejtblat, "Faddej Venediktovič Bulgarin: ideolog, žurnalist, konsultant sekretnoj policii. Stati i materialy", „Naučnaja biblioteka”, Moskva 2016
   • Szargot B. - Sienkiewicz – kreacje i reakcje. Rec.: Tadeusz Bujnicki, "Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie", Warszawa 2014
   • Szleszyński B. - O wieku XIX jako wystawie oraz dobrych praktykach w projektach humanistyki cyfrowej. Rec.: "Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczenie procesów modernizacyjnychw Polsce (1821–1929)", pod redakcją Małgorzaty Litwinowicz--Droździel, Iwony Kurz, Pawła Rodaka, Warszawa 2017
   • Wiśniewska L., Gołuński M., Urbanowicz M. - Głos Komisji Dydaktycznej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – w zakresie języka polskiego
   • Borkowska G. - Stanisław Fita a Towarzystwo Literackie Wiązania
   • Obsulewicz B. K. - Stanisław Fita i Bolesław Prus
   • Kreft M. - „Wykołysana wodami Niemna”. Eliza Orzeszkowa Stanisława Fity
   • Barańska M. - Sprawozdanie z konferencji „«Wiek XIX i tegocześni poeci». Sytuacja twórczości poetyckiej w latach 1864–1894” (Poznań, 5–7 grudnia 2016)
   • Kącka E., Jaworski K. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2016 (na podstawie sprawozdań oddziałów sporządzili Karol Jaworski i Eliza Kącka)
   • Wiek XIX, Rok X (LII) 2017, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok X (LII) 2017, Table of contents