polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = \"\[...\] w samym środku swego bólu \[...\]\" O modelach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego