polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = \"...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne\". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski