polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
[Description = "|Obejmuje : 1.Plan wykładów w r. akad. 1913/14 k. I-IV - 2.Etyka angielska w XVIII w. k. 1-5."]