polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Skodlarski, Janusz, Stosunki handlowe Polski z krajami kapitalistycznymi (1945-1949)
Found : 2
View:
1. 

Współpraca gospodarcza Polski z krajami demokracji ludowej (1945-1949)

Skodlarski, Janusz

Keywords: Poland - economic conditions - 1945-1981 , Poland - foreign economic relations , Poland - foreign relations - 1945-1989 , Marshall Plan , Council for Mutual Economic Assistance , communist countries - economic conditions

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stosunki handlowe Polski z okupacyjnymi strefami Niemiec (1945-1949)

Skodlarski, Janusz,

Keywords: Poland - foreign economic relations - 1945-1970 , Germany - foreign economic relations - Poland - 1945-1990 , Germany - 1945-1949

Find similar objects  |  Add to bibliography