polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
In memoriam
Found : 5
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 94 nr 2 (1987), In memoriam

Michowicz, Waldemar (1929-2005)

Keywords: Dutkiewicz, Józef (1903-1986) , Hoszowski, Stanisław (1904-1987) , Jakóbczyk, Witold (1909-1986) , Damianow, Simeon (1927-1986) , Krawczyk, Edward (1931-1986) , History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography