polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Recenzje
Found : 463
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 7 (1962), Zapiski krytyczne i sprawozdania

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 7 (1962), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 7 (1962), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badania i nowe edycje dzieł mistrza Jana Husa w Czechosłowacji w latach 1945 - 1960

Eršil, Jaroslav

Keywords: Hussites - history - sources , Bohemia - to 1526 - sources , Bohemia - to 1526 - religious wars

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Formularze czeskie XIII wieku : rękopisy i filiacje

Třeštík, Dušan (1933-2007)

Keywords: Bohemian diplomatics 13th c. , Bohemia - 13th c.- sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W sprawie wydawania źródeł nowożytnych

Sucheni-Grabowska, Anna (1920-2012)

Keywords: editing of historical sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku

Ihnatowicz, Ireneusz (1928-2001)

Keywords: editing of historical sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wincenty z Kielc, historyk polski z pierwszej połowy XIII w.

Plezia, Marian (1917-1996)

Keywords: Vincent of Kielce (ca 1200-ca 1261) , Poland 13th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O przekładach ruskich polskich statutów ziemskich XIV i początku XV wieku : na marginesie nowej edycji przekładu z rękopisu nowogrodzkiego

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: Statutes of Casimir III the Great , Statutes of Casimir III the Great - translation Russian - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 11 (1965), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 4 (1958), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 14 (1969), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 2 (1958), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography