polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Przed II Zjazdem Partii
Found : 12
View:
1. 

Zadania bliskie polskim historykom

Keywords: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party). Congress (2 ; 1954 ;Warsaw)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Robotnicy i plebs Warszawy w powstaniu listopadowym

Łepkowski, Tadeusz (1927-1989)

Keywords: Warsaw (Poland) - 19th c. , Poland - November Uprising (1830-1831) , working class - Poland - Warsaw - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Baza archiwalna do badania dziejów PZPR na przykładzie Krakowa

Drabik, Sebastian (1985- )

Keywords: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) - archives , Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Kraków, Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pierwszy po triumwirach, pierwszy po „Wiesławie” - Roman Zambrowski

Spałek, Robert (1971- )

Keywords: Zambrowski, Roman (1909-1977) , Polska Partia Robotnicza (1942-1948) - (Polish Worker’s Party) , Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) , Poland - 1944-1956 (Stalinism) , Poland - politics and government - 1945-1970 , historiography - Poland - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Finansowe i ideologiczne znaczenie składek członkowskich w partiach komunistycznych (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza)

Żukowski, Marcin

Keywords: Polish United Workers' Party (PZPR) - finance , Kommunisticheskai︠a︡ partii︠a︡ Sovetskogo Soi︠u︡za - history , practice of political life - Poland - 1945-1990 , ideology - political aspect - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Życie naukowe zagranicą

Manteuffel, Tadeusz (1902-1970)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Korespondencje

Wojciechowski, Zygmunt (1900-1955)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Recenzje

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Zapiski bibliograficzne

Anders, Danuta

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Informacja archiwalna

Leskiewiczowa, Janina (1917-2012)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Title pages, Contents

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W sprawie kryterium postępowości w historii historiografii (w związku z książką M. Serejskiego o K. B. Hoffmanie)

Assorodobraj-Kula, Nina (1908-1999)

Keywords: Hoffman, Karol Boromeusz (1798-1875) , Polish historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography