polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kieniewicz, Stefan (1907-1992), W przededniu setnej rocznicy powstania styczniowego
Found : 11
View:
1. 

W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - relations - Russia - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Niektóre zagadnienia powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie

Fajnhauz, Dawid

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Kowieńszczyzna (Lithuania) - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wielka synteza powstania styczniowego

D'âkov, Vladimir Anatol'evič (1919-1995)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

A propos du centenaire de l’insurrection de 1863-1864

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - anniversaries , January Uprising (1863-1864) , historiography - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Powstanie styczniowe

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Powstanie styczniowe : materiały i dokumenty

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - source

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Marks i Engels wobec powstania styczniowego

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) and Poland , Marx, Karl (1818-1883) and Poland , January Uprising (1863-1864)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zabór pruski w dobie powstania styczniowego : ożywienie ruchu narodowego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1861-1862

Gentzen, Felix Heinrich

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - History - Revolution, 1863-1864 , Wielkopolska (Poland ; region) - 1815-1919 , Polish people - Germany - Prussia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Recenzje

Bender, Ryszard (1932- )

Keywords: History [KABA] , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Proces Szesnastu z Iłży (styczeń - wrzesień 1865 r.) : przyczynek do dziejów Organizacji Cywilnej powstania styczniowego w Sandomierskiem

Dąbkowski, Witold (1908-2003)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - repressions

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Między romantycznym powstańczym entuzjazmem a pracą organiczną : (z rozważań galicyjskich konserwatystów w okresie powstania styczniowego)

Ludwikowski, Rett Ryszard (1943- )

Keywords: political ideas - Galicia - 19th c. , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - influence , conservatism - Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography