polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Dyskusje i polemiki
Found : 2
View:
1. 

Sprawa serwitutów w reformach Wielopolskiego 1861-1862

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: Wielopolski Aleksander (1803-1877) - political and social views

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Kronika

Gołębiowski, Janusz (1928- )

Keywords: historiography , history - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography