polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Fajnhauz, Dawid, Niektóre zagadnienia powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie
Found : 15
View:
1. 

W przededniu setnej rocznicy powstania styczniowego

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - anniversaries , Poland - 19th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - relations - Russia - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wielka synteza powstania styczniowego

D'âkov, Vladimir Anatol'evič (1919-1995)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Marks i Engels wobec powstania styczniowego

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) and Poland , Marx, Karl (1818-1883) and Poland , January Uprising (1863-1864)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Proces Szesnastu z Iłży (styczeń - wrzesień 1865 r.) : przyczynek do dziejów Organizacji Cywilnej powstania styczniowego w Sandomierskiem

Dąbkowski, Witold (1908-2003)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - repressions

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zabór pruski w dobie powstania styczniowego : ożywienie ruchu narodowego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1861-1862

Gentzen, Felix Heinrich

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - History - Revolution, 1863-1864 , Wielkopolska (Poland ; region) - 1815-1919 , Polish people - Germany - Prussia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Między romantycznym powstańczym entuzjazmem a pracą organiczną : (z rozważań galicyjskich konserwatystów w okresie powstania styczniowego)

Ludwikowski, Rett Ryszard (1943- )

Keywords: political ideas - Galicia - 19th c. , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - influence , conservatism - Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rząd rosyjski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskiem : (okres namiestnictwa M. Gorczakowa)

Ramotowska, Franciszka (1922-2003)

Keywords: Poland - history - 19th c. , Gorčakov, Mihail Dmitrievič (1793-1861) |JHPBN|

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Powstanie styczniowe

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bohaterscy wychowankowie pieśni : (literatura piękna a powstanie styczniowe)

Kulczycka-Saloni, Janina (1912-1998)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - literature and uprising

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Dyskusje i polemiki

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: historiography , Poland - 19th c. - historiography , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Kronika

Gołębiowski, Janusz (1928- )

Keywords: historiography , history - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Miscellanea

Murzynowska, Krystyna ( -2008)

Keywords: Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Listy do redakcji

Borejsza, Jerzy Wojciech (1935- )

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) - correspondence , Marx, Karl (1818-1883) - correspondence

Find similar objects  |  Add to bibliography