polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Koberdowa, Irena (1916-2008), W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego
Found : 13
View:
1. 

W przededniu setnej rocznicy powstania styczniowego

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - anniversaries , Poland - 19th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Niektóre zagadnienia powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie

Fajnhauz, Dawid

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Kowieńszczyzna (Lithuania) - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Powstanie styczniowe

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wielka synteza powstania styczniowego

D'âkov, Vladimir Anatol'evič (1919-1995)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Marks i Engels wobec powstania styczniowego

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) and Poland , Marx, Karl (1818-1883) and Poland , January Uprising (1863-1864)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Proces Szesnastu z Iłży (styczeń - wrzesień 1865 r.) : przyczynek do dziejów Organizacji Cywilnej powstania styczniowego w Sandomierskiem

Dąbkowski, Witold (1908-2003)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - repressions

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zabór pruski w dobie powstania styczniowego : ożywienie ruchu narodowego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1861-1862

Gentzen, Felix Heinrich

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - History - Revolution, 1863-1864 , Wielkopolska (Poland ; region) - 1815-1919 , Polish people - Germany - Prussia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rękopisy Marksa z czasów powstania styczniowego

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Marx, Karl (1818-1883) - and Poland , Polish question (1795-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Chorwackie echa walki Polaków o wolność : Powstanie Styczniowe w chorwackie opinii publicznej

Kale, Slaven

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - foreign public opinion , Croatians , January Uprising (1863-1864) , Polish question , "Narodne novine" , "Pozor"

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Między romantycznym powstańczym entuzjazmem a pracą organiczną : (z rozważań galicyjskich konserwatystów w okresie powstania styczniowego)

Ludwikowski, Rett Ryszard (1943- )

Keywords: political ideas - Galicia - 19th c. , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - influence , conservatism - Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Demokracja polska w powstaniu styczniowych

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - source

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Duchowieństwo rzymskokatolickie i katolicyzm płaszczyznami sporu o powstanie styczniowe w polskiej historiografii w latach 1863-1918

Dutka, Wojciech

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - religious aspects - Catholic Church , historiography - Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rząd rosyjski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskiem : (okres namiestnictwa M. Gorczakowa)

Ramotowska, Franciszka (1922-2003)

Keywords: Poland - history - 19th c. , Gorčakov, Mihail Dmitrievič (1793-1861) |JHPBN|

Find similar objects  |  Add to bibliography