polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Strony tytułowe, Spis treści
Found : 413
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 3 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 1 (1960), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 4 (1970), In memoriam

Pańków, Stanisława (1914-1989)

Keywords: History [KABA] , Friedberg, Marian (1902-1969) , Gilewicz, Aleksy (1905-1969)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 4 (1970), Kronika

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 4 (1970), Listy do redakcji

Wojciechowski, Piotr

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 4 (1954), Strony tytułowe, Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przegląd publikacji z zakresu historii gospodarczej II Rzeczypospolitej z lat 1962-1969

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Republic) - economic history , economic history - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 4 (1977), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 3 (1977), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 84 nr 1 (1977), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 85 nr 2 (1978), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 85 nr 4 (1978), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography