polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wyka, Kazimierz (1910-1975), Rozdziały o kulturze w II tomie "Historii Polski"
Found : 2
View:
1. 

Pesymizm błędnych tez

Wereszycki, Henryk (1898-1990)

Keywords: academic textbooks - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography