polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wojciechowski, Marian (1927-2006), O sposobie patrzenia na historię najnowszą
Found : 1
View:
1. 

Historia najnowsza Polski 1865-1939

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Poland - 1864-1939 - academic books

Find similar objects  |  Add to bibliography