polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Libiszowska, Zofia (1918-2000), Edmund Burke a Polska
Found : 52
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O sposobie patrzenia na historię najnowszą

Wojciechowski, Marian (1927-2006)

Keywords: Poland 19th, 20th c. - academic textbooks

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej : problem terytorialności grodów kasztelańskich

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: Poland - 960-1370 (Piast period) , organization castrum - Poland - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z problematyki sejmu polskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: Poland - constitutional history - 17th c. , parliamentarism - Poland - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Materiały

Pawlikowski, Tadeusz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Kronika

Szcząska, Zbigniew

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 2 (1974), Kronika

Libiszowska, Zofia (1918-2000)

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stan i perspektywy "Polskiego Słownika Biograficznego"

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: Polski Słownik Biograficzny [KABA] , Poland - biography - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O interpretacji działalności i poglądów Michała Dragomanowa

Hornowa, Elżbieta

Keywords: Dragomanov, Mihailo Petrovič (1841-1895) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Milicje miast magnackich na Białorusi i Litwie w XVI-XVIII w.

Hryckiewicz, Anatol

Keywords: cities and towns - Lithuania - 1500-1800 , cities and towns - Belarus - 1500-1800

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Józefa Chałasińskiego rozmyślania o chłopach i narodzie

Borkowski, Jan (1925- )

Keywords: Chałasiński, Józef (1904-1979) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography