polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Buczek, Karol (1902-1983), Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej : problem terytorialności grodów kasztelańskich
Found : 2
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 4 (1969), Artykuły recenzyjne

Keywords: Poland - 960-1370 (Piast period)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dyskusje i polemiki : Uwagi o prawie chłopów do ziemi w Polsce piastowskiej

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: peasants - Poland - Middle Ages , Poland - rural conditions - Middle Ages , Poland - history - Piast period, 960-1386

Find similar objects  |  Add to bibliography