polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kronika
Found : 74
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Materiały

Pawlikowski, Tadeusz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Kronika

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Recenzje

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 91 nr 2 (1984), Kronika

Dygdała, Jerzy (1945- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 4 (1985), Kronika

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 80 nr 1 (1973), Kronika

Szymański, Józef (1931-2011)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stan i perspektywy "Polskiego Słownika Biograficznego"

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: Polski Słownik Biograficzny [KABA] , Poland - biography - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O interpretacji działalności i poglądów Michała Dragomanowa

Hornowa, Elżbieta

Keywords: Dragomanov, Mihailo Petrovič (1841-1895) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej : problem terytorialności grodów kasztelańskich

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: Poland - 960-1370 (Piast period) , organization castrum - Poland - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Edmund Burke a Polska

Libiszowska, Zofia (1918-2000)

Keywords: Burke, Edmund (1729-1797) - and Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography