polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Landau, Zbigniew (1931-), Przegląd publikacji z zakresu historii gospodarczej II Rzeczypospolitej z lat 1962-1969
Found : 9
View:
1. 

Zasięg kartelizacji przemysłu w Drugiej Rzeczypospolitej

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , Poland - economic conditions - 1918-1945 , cartels - Poland - 1918-1939 , industries - Poland 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stan i perspektywy badań nad historią gospodarczą Polski międzywojennej

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic policy - 1918-1939 , economic history - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania porównawcze nad długookresowym wzrostem gospodarczym Polski : (propozycja zasady doboru państw)

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , Economic conditions - Poland 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rozwój ustawodawstwa kartelowego w Polsce międzywojennej na tle polityki kartelowej rządu

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: cartels - law - Poland - 1918-1939 , Poland - economic situation - 1918-1939 (Second Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Położenie rzemiosła w Polsce w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935)

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic situation - 1918-1939 (Second Republic) , economic crisis (1929) - Poland , handicrafts - Poland - 1918-1939 (Second Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przemysł okręgu łódzkiego w końcowej fazie wojny

Wiśniewska-Bieniak, Halina

Keywords: Poland - economic conditions - 1945 - , Łódz (Poland) - industrial district - 1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 4 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rozwój produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1936-1939

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic conditions -1918-1939 , industry in Poland (1918-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sektor państwowy w bankowości Drugiej Rzeczypospolitej

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: banks and banking - Poland - history , government ownership - Poland - 1918-1939 , Poland - economic conditions -1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography