polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Budka, Włodzimierz (1894-1977), O najstarszych papierniach na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej
Found : 1
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography