polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Jurek, Tomasz (1962- ), Spojrzenie na łacińską edycję"'Annales" Jana Długosza-księgi dziesiątej
Found : 12
View:
1. 

Krytycznie o wydaniu dziesiątej księgi "Roczników" Jana Długosza

Łojko, Jerzy (1948-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae , history - sources - publishing

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O metodzie i podstawie wydania "Annales" Jana Długosza : na marginesie edycji "Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae". Liber decimus et undecimus, 1406-1412

Dymmel, Piotr (1954-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480) , Polish historiography 15th c. , editing source

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przyczynek do krytyki Liber Beneficiorum Długosza

Kłoczowski, Jerzy (1924-2017)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis , Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae |KABA|

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza - przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku

Śliwiński, Błażej (1954-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae |KABA| , Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - sources , Poland - history - 12th c. ; 13th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Glosy tureckie do rozbioru krytycznego "Annalium" Jana Długosza

Swoboda, Wincenty (1934-2000)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae , Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Metoda pracy nad dziejami obcymi w Annles Poloniae Jana Długosza

Solicki, Stanisław

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480) - criticism and interpretation , Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae , Polish historiography - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Świadomość narodowa Jana Długosza

Gawlas, Sławomir (1949-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae , Długosz, Jan (1415-1480) - criticism and interpretation , Poland - 15th c. - historiography , group identity - Poland 15th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uwagi krytyczne do komentarza dziewiątej księgi Roczników Jana Długosza

Łojko, Jerzy (1948-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Uwagi do Rozbioru krytycznego Annalium Poloniae Jana Długosza

Matuszewski, Jacek S. (1946-)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Regnum i sacerdotium w pismach Jana Długosza

Borkowska, Urszula (1935-2014)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis , historiography Polish to 15th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miejsce 'Banderia Prutenorum' w twórczości historiograficznej Jana Długosza

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - critical analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uwagi o komentarzu krytycznym: Lata wojny trzynastoletniej w "Historii polskiej" Jana Długosza

Biskup, Marian (1922-2012)

Keywords: Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae [KABA] , Długosz, Jan (1415-1480) - criticism and interpretation , Polish historiography 15th c. , Polish-Teutonic war (1454-1466)

Find similar objects  |  Add to bibliography