polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Listy do redakcji
Found : 15
View:
1. 

O SDKPiL raz jeszcze

Najdus, Walentyna (1909-2004)

Keywords: Socialism [KABA] , Polish question (1795-1918) , Jew - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 75 nr 2 (1968), Listy do redakcji

Szkłowski, Henryk

Keywords: Russia - 1917 (Revolution) - and Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Recenzje

Bazylow, Ludwik (1915-1985)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Recenzje

Leśny, Jan (1947-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z dziejów wolnomularstwa w międzywojennej Europie środkowo-wschodniej : (liberalizm wobec faszyzmu i reżimów autorytarnych)

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Europe, Eastern and Central - 20th c. , Freemasonry -Europe, Eastern and Central - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 71 nr 3 (1964), Listy do redakcji

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 2 (1976), Listy do redakcji

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 4 (1974), Listy do redakcji

Kuraś, Stanisław (1927-2009)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 1 (1974), Listy do redakcji

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 4 (1974), Recenzje

Leitsch, Walter (1926- )

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 80 nr 1 (1973), Recenzje

Stasiewicz-Jasiukowa, Irena (1934-2011)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography