polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Listy do redakcji
Found : 68
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 1 (1980), Listy do redakcji

Hauziński, Jerzy (1946- )

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z badań na historiografią pierwszej wojny światowej : Revue d'histoire de la guerre mondiale, 1923-1939

Kormanowa, Żanna (1900-1988)

Keywords: Revue d'histoire de la guerre mondiale, 1923-1939 , World War, 1914-1918 - periodicals , World War, 1914-1918 - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O stanie badań w ZSRR nad historią Rewolucji Październikowej i wojny dimowej w Rosji (po 1956 r.) : niektóre problemy

Wojna, Romuald

Keywords: Russia - 1917 (Revolution) - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Atlas historyczny ziem polskich drugiej połowy XVI wieku

Pałucki, Władysław (1905-1989)

Keywords: Poland - historical geography - maps , methodology of historical geography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nowa próba syntezy rozwoju społecznego

Żarnowski, Janusz (1932-2019)

Keywords: methodology of social sciences , sociology – research

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zmiana społeczna a rozwój

Topolski, Jerzy (1928-1998)

Keywords: methodology of social sciences , sociology - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 3 (1991)

Rutkowski, Henryk (1929- )

Keywords: History [KABA] , Pałucki, Władysław (1905-1989)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Kronika

Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Monografia bitwy

Ryszka, Franciszek (1924-1998)

Keywords: Studzianki, Battle (1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W odpowiedzi H. Rechowiczowi

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Litwa w pierwszych latach po Rewolucji Październikowej

Deruga, Aleksy (1909-1981)

Keywords: Lithuania - history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rewolucja Październikowa w świadomości demokraty polskiego

Ochmański, Jerzy (1933-1996)

Keywords: Römer, Michał (1880-1945) - diary

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rewolucja Październikowa w Rosji a przemiany wewnętrzne w Niemczech

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Russia - 1917 (Revolution) , Germany - 1918 (Revolution)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polityka polskich organizacji w Rosji w sprawie powrotu uchodźców do kraju (1917-1918)

Łukawski, Zygmunt (1932-1989)

Keywords: World War I (1914-1918) - social aspects - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography