polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Epsztein, Tadeusz (1959-), 2013, Własność ziemska w guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w 1860 r. - Baza danych
Found : 3
View:
1. 

Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w "Statystyce" Andrzeja Grabianki

Epsztein, Tadeusz (1959-)

Keywords: Ukraine 19th c. , Russia 19th c. , Poland 19th c. , Grabianka, Andrzej (1823-1883) , land estates , statistics

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w "Statystyce" Andrzeja Grabianki - Indices

Epsztein, Tadeusz (1959- )

Keywords: Ukraine 19th c. , Russia 19th c. , Poland 19th c. , Grabianka, Andrzej (1823-1883) , land estates , statistics

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w "Statystyce" Andrzeja Grabianki - Wprowadzenie

Epsztein, Tadeusz (1959-)

Keywords: Ukraine 19th c. , Russia 19th c. , Poland 19th c. , land estates , Grabianka, Andrzej (1823-1883) , statistics

Find similar objects  |  Add to bibliography