polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Gieysztor, Aleksander (1916-1999), Podstawy rodzimej kultury artystycznej w Polsce wczesnośredniowiecznej
Found : 6
View:
1. 

Historia historiografii a nauki historyczne

Serejski, Marian Henryk (1897-1975)

Keywords: history of historiography , history

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Krytyka wewnętrzna źródła a analiza klasowa

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: history - sources , Marxian historiography - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O społecznej użyteczności historii

Maleczyńska, Ewa (1900-1972)

Keywords: Polish historiography 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O przydatności modeli ekonomicznych na przykładzie badań wiejskiej gospodarki feudalnej

Mączak, Antoni (1928-2003)

Keywords: economic history - 1500-1800 , econometric models

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

O przydatności modeli ekonomicznych na przykładzie badań wiejskiej gospodarki feudalnej : dyskusja

Keywords: historia gospodarcza - 1500-1800 , econometric models

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Niektóre zagadnienia nauczania historii w szkole

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: history - study and teaching - Poland - 1945 -

Find similar objects  |  Add to bibliography