polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Jędruszczak, Hanna (1929-2002), Problemy struktury społeczno-ekonomicznej ludności krajów Europy Środkowej i ZSRR w latach 1930-1960
Found : 18
View:
1. 

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej. T. 2 (1967), Title pages, Contents

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje ZSRR i Europy Środkowej w czasopismach historycznych

Keywords: Europe, Central - history - periodicals , Soviet Union - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Informacja o przebiegu konferencji poświęconej problemom rewolucji lat 1905-1907

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dyskusja

Buczma, Lidia

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej. T. 2 (1967), Reviews

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rewolucja 1905 r. w Rosji i jej wpływ na Europę Środkową

Gerber, Rafał (1901-1981)

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pierwsze próby integracji Europy Środkowej po I wojnie światowej na tle rywalizacji polsko-czechosłowackiej

Lewandowski, Józef (1923- )

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wielka Wojna Narodowa ZSRR we wspomnieniach dowódców radzieckich

Rzepniewski, Andrzej (1929-1998)

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rewolucja 1905 r. w guberniach nadbałtyckich

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z zagadnień genezy rewolucji lat 1905-1907

Bazylow, Ludwik (1915-1985)

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rewolucja 1905 r. na Ukrainie

Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014)

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawa polska w programach i taktyce rosyjskich partii politycznych w latach 1905-1914

Wierzchowski, Mirosław

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Plan wojenny Austro-Węgier (1914 r.)

Rosen-Zawadzki, Kazimierz

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Najnowsze dzieje Rosji carskiej i ZSRR w zagranicznych czasopismach historycznych w latach 1962-1965

Balcerak, Wiesław (1934- )

Keywords: Russia - 1801-1917 - historiography , Soviet Union - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography