polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Listy do redakcji
Found : 19
View:
1. 

List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki: E. Marat, M. Wójcik, Made in Poland : opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik, Wydawnictwo „Wielka Litera Sp. z o.o.”, Warszawa 2014

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W sprawie nieprawdziwych oskarżeń pod adresem Józefa Rybickiego

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: World War, 1939-1945 - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawa Wilhelma Wiatra w 1943 r.

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Odeszła Prof. dr hab. Stanisława Sławomira Lewandowska (1924-2009)

Kondracki, Tadeusz (1956- )

Keywords: Lewandowska, Stanisława (1924-2009) , historians - Poland - biographies

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

List do redakcji "Dziejów Najnowszych"

Kachnicz, Zenon

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013), Listy do redakcji

Jarząbek, Wanda (1969- )

Keywords: Poland - 20th c. , Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 4 (2014), Listy do redakcji

Rybicka, Hanna (1932- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konferencja "Obserwacja. Manipulacja. Współpraca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej" - Wrocław, 19-21 listopada 2008 r.

Krężołek, Edyta

Keywords: Poland - 20th c. - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009), Od redakcji

Keywords: Nineteen thirty-nine, A.D. , World War, 1939-1945 - causes - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 3 (2013), Życie naukowe

Willaume, Małgorzata (1951- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals , Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] (periodical) - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kilka uwag o książce Jarosława W. Gdańskiego "Zapomniani żołnierze Hitlera"

Rogut, Dariusz (1972- )

Keywords: World War, 1939-1945 - collaborationists - Soviet Union

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przyczynek do "Dzieł wybranych" Wincentego Witosa

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: Witos, Wincenty (1874-1945)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kilka uwag do monografii "Walka o religię : katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 w kontekście listu autora książki do redakcji „Dziejów Najnowszych”

Benken, Przemysław Łukasz

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 2 (2011), Listy do redakcji

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography