polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
In memoriam
Found : 9
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 2 (2009), Recenzje

Olejnik, Karol (1938- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 40 z. 2 (2008), In memoriam : Odszedł Prof. Dr Czesław Madajczyk (27 V 1921-15 II 2008)

Lewandowska, Stanisława (1924-2009)

Keywords: Madajczyk, Czesław (1921-2008) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 31 z. 4 (1999), Życie naukowe

Sokół, Zofia (1938- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 39 z. 1 (2007), Reviews

Tomaszewski, Patryk (1978- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 32 z. 2 (2000), Recenzje

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923-2013)

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 2 (2009), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication In Memoriam: Prof. dr hab. Mieczysław Tanty (1928‑2015)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Zmarł profesor Tadeusz Kisielewski (1939-2012)

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Keywords: Kisielewski, Tadeusz (1939-2012) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Konferencja "Obserwacja. Manipulacja. Współpraca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej" - Wrocław, 19-21 listopada 2008 r.

Krężołek, Edyta

Keywords: Poland - 20th c. - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography