polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Bibliografia prof. Czesława Madajczyka za okres 1981-1996 : 1980 uzup.
Found : 66
View:
1. 

Wybitny badacz dziejów XX stulecia

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: Madajczyk, Czesław (1921-2008) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Profesor Tadeusz Jędruszczak (1924-1993) : zamiast nekrologu [Przemówienie pogrzebowe redaktora "Dziejów Najnowszych" prof. Czesława Madajczyka w dniu 1 kwietnia 1993 r.]

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jak żyjący Remigiusz Henryk Bierzanek znalazł się na liście ofiar katyńskich : (Glosa do pracy Czesława Madajczyka, Dramat katyński, Warszawa 1989)

Stankiewicz, Witold (1919-2019)

Keywords: Katyn massacre (Katyn, Russia ; 1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów

Łuczak, Czesław (1922-2002)

Keywords: Jews - Germany - history - 1933-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 28 z. 1 (1996), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Niemcy i Europa XX wieku

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Germany - relations - Europe - 20th c. , Europe - relations - Germany - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bilans naszego wieku

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: World history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Czesi i czescy Niemcy w obliczu rozpadu Austro-Węgier

Valenta, Jaroslav (1930-2004)

Keywords: World War, 1914-1918 - territorial questions , Austro-Hungary - ethnic relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polityczne cele mniejszości niemieckiej w Polsce w 1925 roku

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: Germans - Poland - politics and government - 20th c. , History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Europa Środkowo-Wschodnia XX w. - triumf dezintegracji?

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Eastern - history , Europe, Central - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Europa po pierwszej wojnie światowej - tożsamość polityczna, tożsamość duchowa

Schramm, Tomasz (1949- )

Keywords: Europe 20th c. , Europe - civilization - 1900-1945 , social identity - Europe - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dwie wojny światowe: opór, guerilla, résistance

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: World War, 1914-1918 , World War, 1939-1945 - underground movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Początki telewizji w Polsce

Myśliński, Jerzy (1934- )

Keywords: television broadcasting - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

"Décades de Pontigny" - elitaryzm intelektualistów czy humanistyczna utopia?

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: Décades de Pontigny , France - intellectual life - 20th c. , Desjardins, Paul (1859-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Świadomość regionalna, narodowa i europejska w Polsce historycznej i współczesnej

Żarnowski, Janusz (1932-2019)

Keywords: regional consciousness - Poland , national consciousness - Poland , European consciousness - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography