polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Schramm, Tomasz (1949- ), Europa po pierwszej wojnie światowej - tożsamość polityczna, tożsamość duchowa
Found : 30
View:
1. 

Niemcy i Europa XX wieku

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Germany - relations - Europe - 20th c. , Europe - relations - Germany - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

ZSRR a polityczne oblicze Europy

Szczepański, Jan (1913-2004)

Keywords: Soviet Union - relations - Europe , Europe - politics and government - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czas wielkich przemieszczeń - źródła i następstwa

Wardzyńska, Maria

Keywords: forced migration - Europe - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Europa Środkowo-Wschodnia XX w. - triumf dezintegracji?

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Eastern - history , Europe, Central - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Historia Europy w XX wieku : tezy

Schramm, Tomasz (1949- )

Keywords: Europe - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 28 z. 1 (1996), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Świadomość regionalna, narodowa i europejska w Polsce historycznej i współczesnej

Żarnowski, Janusz (1932-2019)

Keywords: regional consciousness - Poland , national consciousness - Poland , European consciousness - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ I i II wojny światowej na losy sprawy polskiej i przemiany w sferze świadomości politycznej Polaków : próba porównania

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: historical consciousness - Poland - 20th c. , history - philosophy - Poland - 20th c. , Poland - civilization

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polityczne cele mniejszości niemieckiej w Polsce w 1925 roku

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: Germans - Poland - politics and government - 20th c. , History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bilans naszego wieku

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: World history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Décades de Pontigny" - elitaryzm intelektualistów czy humanistyczna utopia?

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: Décades de Pontigny , France - intellectual life - 20th c. , Desjardins, Paul (1859-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Intelektualiści i Wielki Strach : (na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: intellectuals -Poland -1945-1970 , political persecution - Poland - history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dwie wojny światowe: opór, guerilla, résistance

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: World War, 1914-1918 , World War, 1939-1945 - underground movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czesi i czescy Niemcy w obliczu rozpadu Austro-Węgier

Valenta, Jaroslav (1930-2004)

Keywords: World War, 1914-1918 - territorial questions , Austro-Hungary - ethnic relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów

Łuczak, Czesław (1922-2002)

Keywords: Jews - Germany - history - 1933-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography