polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Valenta, Jaroslav (1930-2004), Czesi i czescy Niemcy w obliczu rozpadu Austro-Węgier
Found : 27
View:
1. 

Niemcy i Europa XX wieku

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Germany - relations - Europe - 20th c. , Europe - relations - Germany - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dwie wojny światowe: opór, guerilla, résistance

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: World War, 1914-1918 , World War, 1939-1945 - underground movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stosunki polsko-niemieckie w dobie transformacji

Markiewicz, Władysław (1920- )

Keywords: Germany - relations - Poland - 1990- , Poland - relations - Germany - 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polityczne cele mniejszości niemieckiej w Polsce w 1925 roku

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: Germans - Poland - politics and government - 20th c. , History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów

Łuczak, Czesław (1922-2002)

Keywords: Jews - Germany - history - 1933-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W odpowiedzi historykowi czeskiemu : polemika z Jaroslavem Valentą w sprawie stosunków polsko-czeskich w latach 1938-1945

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: Valenta, Jaroslav (1930-2004) , Poland - relations - Czechoslovakia - 1900-1945 , Czechoslovakia - relations - Poland - 1900-1945 , Europe - politics and governments - 1918-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 28 z. 1 (1996), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Reichswehra w świetle materiałów polskiego Sz6tabu Głównego : przyczynek do historii remilitaryzacji Niemiec w czasach międzywojennych

Leczyk, Marian (1926- )

Keywords: Germany. Reichswehr , Poland. Wojsko Polskie (1918-1939). Sztab Główny , remilitarization - Germany - 1918-1933

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kolej wschodnia - Ostbahn w akcji repatriacji Niemców wołyńskich i galicyjskich do kraju Warty na przełomie lat 1939/1940

Bakunowicz, Czesław

Keywords: Generaldirektion der Ostbahn , Wartheland - population , Wielkopolska (Poland) - 1939-1945 (war and occupation) , World War, 1939-1945 - transportation - Poland , railroads - Poland - 1900-1945 , Germans (nation) - relocation - Wielkopolska (Poland) , Germans - Ukraine - Volhynia - relocation , population transfers, Germans -20th c. , Germans--Galicia (Poland and Ukraine) - relocation

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Singularität - Vergleichbarkeit - Wiederholbarkeit? : (zur Bewertung des faschistischen Völkermords na den Juden)

Röhr, Werner (1941- )

Keywords: Jews - Germany - history - 1933-1945 , Jews - genocide (1941-1945) - Germany

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bilans naszego wieku

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: World history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polska i Polacy w oczach Czechów

Valenta, Jaroslav (1930-2004)

Keywords: Poles - Czechoslovakia - 20th c. , national character, Polish - public opinion, Czechs , Ppblic opinion - Czechoslovakia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Europa Środkowo-Wschodnia XX w. - triumf dezintegracji?

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Eastern - history , Europe, Central - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Temeljne značilnosti fašistčine okupacije Slovenije

Ferenc, Tone (1927-2003)

Keywords: World War, 1939-1945 - Slovenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spółdzielczość polska w dystrykcie Galicja

Sycz, Mirosław (1959- )

Keywords: cooperation, Polish - Ukraine - Galicia, Eastern , World War, 1939-1945 - Ukraine - Galicia, Eastern

Find similar objects  |  Add to bibliography