polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zieliński, Zygmunt (1931- ), Polityczne cele mniejszości niemieckiej w Polsce w 1925 roku
Found : 36
View:
1. 

Europa Środkowo-Wschodnia XX w. - triumf dezintegracji?

Łossowski, Piotr (1925- )

Keywords: Europe, Eastern - history , Europe, Central - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

ZSRR a polityczne oblicze Europy

Szczepański, Jan (1913-2004)

Keywords: Soviet Union - relations - Europe , Europe - politics and government - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Europa po pierwszej wojnie światowej - tożsamość polityczna, tożsamość duchowa

Schramm, Tomasz (1949- )

Keywords: Europe 20th c. , Europe - civilization - 1900-1945 , social identity - Europe - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Intelektualiści i Wielki Strach : (na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: intellectuals -Poland -1945-1970 , political persecution - Poland - history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Décades de Pontigny" - elitaryzm intelektualistów czy humanistyczna utopia?

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: Décades de Pontigny , France - intellectual life - 20th c. , Desjardins, Paul (1859-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 28 z. 1 (1996), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dwie wojny światowe: opór, guerilla, résistance

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: World War, 1914-1918 , World War, 1939-1945 - underground movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Niemcy i Europa XX wieku

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Germany - relations - Europe - 20th c. , Europe - relations - Germany - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przymusowe przesiedlenia narodów w ZSRR

Ciesielski, Stanisław (1954- )

Keywords: deportation - Soviet Union - history , forced migration - Soviet Union , minorities - crimes against - Soviet Union , political persecution - Soviet Union

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bilans naszego wieku

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: World history - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Narodoworadykalny model państwa totalitarnego w Polsce

Śliwa, Michał (1946- )

Keywords: nationalism - Poland -20th c. , political ideas - Poland - 20th c. , Poland - 1918-1939 (Second Republic) - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Czas wielkich przemieszczeń - źródła i następstwa

Wardzyńska, Maria

Keywords: forced migration - Europe - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spółdzielczość polska w dystrykcie Galicja

Sycz, Mirosław (1959- )

Keywords: cooperation, Polish - Ukraine - Galicia, Eastern , World War, 1939-1945 - Ukraine - Galicia, Eastern

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prasa polska w maju 1945 roku : (oficjalna, podziemna i emigracyjna)

Lewandowska, Stanisława (1924-2009)

Keywords: World War, 1939-1945 - underground literature - Poland , press - Poland - history - 20th c. , Polish press - abroad - 1900-1945 , Poland - 1939-1945 (German and Soviet occupation)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wybitny badacz dziejów XX stulecia

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: Madajczyk, Czesław (1921-2008) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography