polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Filipkowski, Tadeusz (1932-2009), Działalność repolonizacyjna szkoły na Warmii i Mazurach
Found : 2
View:
1. 

Ludność rodzima ziem zachodnich i północnych

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: Western and Northern Territories (Poland) - population , Western and Northern Territories (Poland) - ethnic relations , Recovered Territories (Poland) - population

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Początki szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: education - Poland - 1945-1970 , eduction - Mazury (Poland) 20th c. , education - Warmia (Poland) 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography