polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Słabek, Henryk (1928- ) Oprac. Ed., Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
Found : 5
View:
1. 

Stronnictwa ludowe i chłopi ziem zachodnich i północnych

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: peasants - political activity - Poland - 1945-1970 , Western and Northern Territories (Poland) - rural population

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ludność rodzima ziem zachodnich i północnych

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: Western and Northern Territories (Poland) - population , Western and Northern Territories (Poland) - ethnic relations , Recovered Territories (Poland) - population

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Warunki bytowania chłopskiej ludności w latach 1945-1965 : przegląd problematyki

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: Poland - rural conditions - 1945-1970 , peasants - Poland - economic conditions - 1945-1970 , quality of life - Poland - 1945-1970 , farm income - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

O społeczno-gospodarczych aspektach zjednoczeniowej platformy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej (1947-1948)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: Polska Partia Socjalistyczna (1944-1948) - Polish Socialist Party , Polska Partia Robotnicza (1942-1948) - ( Polish Worker’s Party) , Poland - social conditions - 1945-1970 , Poland - economic conditions - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography