polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Filipkowski, Tadeusz (1932-2009), Ludność rodzima ziem zachodnich i północnych
Found : 2
View:
1. 

Stronnictwa ludowe i chłopi ziem zachodnich i północnych

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: peasants - political activity - Poland - 1945-1970 , Western and Northern Territories (Poland) - rural population

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych

Słabek, Henryk (1928- ) Ed.

Keywords: Poland. Ministerstwo Ziem Odzyskanych , Poland - economic conditions - 1945-1970 - sources , Recovered Territories (Poland) - sources , Western and Northern Territories (Poland) - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography