polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002), Społeczeństwo i gospodarka Polski Ludowej w latach 1944-1960
Found : 16
View:
1. 

Struktura społeczna ludności miejskiej w Polsce Ludowej (1944-1970)

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - social conditions - 20th c. , Poland - social conditions - 1945-1990 , city dwellers - Poland - 1945-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Syntezy historii gospodarczej Polski

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - economic conditions - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Poglądy społeczne i wychowawcze Stanisława Witkiewicza w "Listach do syna"

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Społeczne problemy wielkiego kryzysu światowego

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: depressions - 1929 - social aspect

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ku syntezie historii klasy robotniczej

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: working class - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Życie naukowe : Problemy historii najnowszej na VI Międzynarodowym Kongreise Historii Gospodarczej w Kopenhadze (19-23 sierpień 1974)

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography , economic history 20th c. - congresses

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Tadeusz Borowski i jego publicystyka

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Borowski, Tadeusz (1922-1951) - critics and interpretation , journalism - Poland - 20th c. - history and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Historia najnowsza na X Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: Poland - historiography - 1945-1970 , Poland - history - congresses

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O historię społeczeństwa polskiego XX wieku

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - social conditions - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dziennik pierwszego polskiego prezydenta miasta Szczecina (1945-1948)

Zaremba, Piotr (1910-1993)

Keywords: Szczecin (Poland) - 1945-1970 - sources , Szczecin (Polska) - 1945-1970 - diaries

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Niektóre zagadnienia sytuacji gospodarczej Polski w latach 1945-1949

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - economic conditions - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nacjonalizacja przemysłu w Polsce Ludowej i w NRD

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: government ownership - Poland 1945-1970 , government ownership - Germany (East) 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), Recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), In memoriam : Felix Heinrich Gentzen (1914-1969)

Keywords: German historians - biograhy , Gentzen, Felix Heinrich (1914-1969)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badania nad historią społeczną i gospodarczą Polski Ludowej

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - economic conditions 1944-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography