polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Dzionek-Kozłowska, Joanna, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla
Found : 4
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Życie naukowe

Kisielewski, Tadeusz (1939-2012)

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) : organizacja i podstawy funkcjonowania

Kopka, Bogusław (1969- )

Keywords: forced labor camps - Poland - 1944- , political prisoners - Poland - 1944-

Find similar objects  |  Add to bibliography