polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kopka, Bogusław (1969- ), Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) : organizacja i podstawy funkcjonowania
Found : 1
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography