polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zacharias, Michał Jerzy (1946- ), Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1939 r.
Found : 4
View:
1. 

Główne kierunki polityki zagranicznej II RP w 1936 r. w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Keywords: Poland - foreign relations - 1918-1939 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O potrzebie publikowania polskich dokumentów dyplomatycznych : w związku z publikacją "Polskie dokumenty dyplomatyczne 1939 styczeń-sierpień", red. Stanisław Żerko, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa 2005

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Keywords: Diplomatic documents - publishing , Poland - foreign relations - 1918-1945 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk i Związek Sowiecki w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1932 r.

Bartoszewicz, Henryk (1949- )

Keywords: Poland - foreign relations - 1900-1945 - sources , diplomatic and consular service, Polish - history - 20th c. , diplomatic documents - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach 1934–1936 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych

Żerko, Stanisław (1961- )

Keywords: Poland - relations - Romania - 1900-1945 , Romania - relations - Poland - 1900-1945 , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - politics and government , diplomacy

Find similar objects  |  Add to bibliography