polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Życie naukowe
Found : 35
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 30 z. 3 (1998), Życie naukowe

Materski, Wojciech (1944- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 2 (2006), Recenzje

Duber, Paweł

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Laicyzacja młodzieży w hufcach i brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1953)

Lesiakowski, Krzysztof (1965- )

Keywords: Powszechna Organizacja „Służba Polsce” , Church and state - Poland - history - 20th c. , religion and state - Poland - 20th c. , socialism and youth - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) : organizacja i podstawy funkcjonowania

Kopka, Bogusław (1969- )

Keywords: forced labor camps - Poland - 1944- , political prisoners - Poland - 1944-

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla

Dzionek-Kozłowska, Joanna

Keywords: Marshall, Alfred (1842-1924) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 37 z. 1 (2005), Recenzje

Zieliński, Zygmunt (1931- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 23 z. 4 (1991), Recenzje

Nieć, Mateusz (1957- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 25 z. 4 (1993), Artykuły recenzyjne i recenzje

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata (1963- )

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 37 z. 3 (2005), Recenzje

Król, Wojciech (1948- )

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 39 z. 2 (2007), Reviews

Dobek, Rafał (1973- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 36 z. 2 (2004), Recenzje

Miłkowski, Tadeusz (1954- )

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zmarł profesor Tadeusz Kisielewski (1939-2012)

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Keywords: Kisielewski, Tadeusz (1939-2012) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wystąpienia przedstawicieli dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych na rozszerzonym posiedzeniu Rady Wojennej przy ludowym komisarzu obrony ZSRR, 1-4 czerwca 1937 r.

Wojtkowiak, Jakub

Keywords: Soviet Union. Red Army - 1900-1945 , political purges - Soviet Union - history , political atrocities - Soviet Union - history - 20th c. , Soviet Union - Politics and government - 1936-1953

Find similar objects  |  Add to bibliography